Models

Danfoss Compressors

DANFOSS SCROLL COMPRESSORS

Danfoss SH090A3ALC Scroll compressor

SH090A3ALC

Danfoss SH120A3ALC Scroll compressor

SH120A3ALC

Danfoss SH161A3ALC Scroll compressor

SH161A3ALC

Danfoss SH380A3AAE Scroll compressor

SH380A3AAE

Danfoss SH140A3ALC Scroll compressor

SH140A3ALC

Danfoss SH105A3ALC Scroll compressor

SH105A3ALC

Danfoss SH300A3AAE Scroll compressor

SH300A3AAE

Danfoss SH380A3ABE Scroll compressor

SH380A3ABE

Danfoss SH180A3AAF Scroll compressor

SH180A3AAF

Danfoss SH240A3AAE Scroll compressor

SH240A3AAE

Danfoss SH184A3ALC Scroll compressor

SH184A3ALC

Danfoss SH295A4AAE Scroll compressor

SH295A4AAE

Danfoss SH485B4AAA Scroll compressor

SH485B4AAA

Danfoss SH294A9ABE Scroll compressor

SH294A9ABE

Danfoss CH485A4AMA Scroll compressor

CH485A4AMA

Danfoss CH290A4ABA Scroll compressor

CH290A4ABA

Danfoss CH485B4ABA Scroll compressor

CH485B4ABA